Συνθετική Ψυχολογία

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία ενσωματώνει και ενοποιεί διαφορετικές μεθόδους ψυχοθεραπείας προκειμένου να ταιριάξει στις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου σε κάθε στιγμή. Βασίζεται στην θεώρηση ότι κάθε άτομο είναι μοναδικά διαφορετικό και καμία συγκεκριμένη προσέγγιση δεν μπορεί να απευθύνει όλες τις ανάγκες του ατόμου, ψυχολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και άλλες.

Αυτό το μοντέλο σύνθεσης επιτρέπει στην θεραπεία να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη συμβαδίζοντας πάντα με τις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες του ατόμου. Οι Ψυχοθεραπευτές κινούνται ανάμεσα στις θεραπευτικές «γλώσσες» και τις τεχνικές διερευνώντας πώς μπορούν να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο τον πελάτη/την πελάτισσα να κατανοήσει την εμπειρία του.

Βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ του θεραπευτή/της θεραπεύριας και του πελάτη/της πελάτισσας, και μέσα από τη θεραπευτική συμμαχία επιδιώκεται να κατανοηθεί τι κρύβεται πίσω από τα συμπτώματα.

Δεν πρόκειται, όμως, μόνο για αφομοίωση θεωριών και τεχνικών για τη δημιουργία ενός μοντέλου που θα ταιριάζει στο κάθε άτομο. Πρόκειται και για μία προσέγγιση των συνολικών πτυχών του ατόμου, των κοινωνικών, ψυχολογικών, βιολογικών, συναισθηματικών, και άλλων.

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα είδη των προσωπικών δυσκολιών, αφού λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες, τα κίνητρα, οι ικανότητες, και η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου για να καθοριστεί το είδος της θεραπείας που θα είναι το πλέον ωφέλιμο στη συγκεκριμένη στιγμή.